دسته‌ها
قوانین انجام دسترسی با طناب

قوانین ما

  • بیمه به عهده‌ی پیمانکار می‌باشد.
  • قیمت خدمات برای شهر تهران می‌باشد.
  • 30 درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش‌پرداخت قبل از طناب‌ریزی دریافت می‌شود.
  • مشاوره تلفنی رایگان است، ولی جهت بازدید مبلغ 100 هزار تومان به عنوان حق پا دریافت می‌گردد.
دسته‌ها
قیمت کار در ارتفاع مطالب

لیست قیمت سال ۱۴۰۰

  • هر گونه عملیات کار در ارتفاع تا ارتفاع کمتر از 24 متر برای یک روز کار و کمتر، از مبلغ 800 هزار تومان شروع میشود.
  • هر گونه عملیات کار در ارتفاع از ارتفاع 24 تا ارتفاع 50 متر برای یک روز کار و کمتر از آن، از مبلغ یک میلیون و ششصد هزار تومان شروع می‌شود.
  • برای اطلاع از موارد دیگر لطفا از مشاوره تلفنی استفاده کنید.