دسته‌ها
مطالب

ایمنی در ارتفاع

آنچه در ابتدا باید به آن اشاره کرد مفهوم کار در ارتفاع است، طبق تعریف وزارت کار:

” هر کار یا فعالیتی که موقعیت انجام آن در ارتفاع بیش از 1.2 متر نسبت به سطح مبنا انجام گیرد”

و تعریف سطح مبنا طبق همین آیین نامه:

” اولین سطح زیرین جایگاه کار یا سکوی کار در ارتفاع که بصورت ایمن گسترش یافته است”

پس مطابق این آیین‌نامه، رعایت ایمنی برای انجام فعالیت در ارتفاع و بهره بردن از مزایای آن در ادامه الزامی خواهد بود.

مستقل از نوع فعالیت در ارتفاع، آنچه مد نظر است اینکه بودن در ارتفاع ذاتا خطراتی با خود دارد، از جمله احتمال سقوط.

بنابراین همواره باید برای جلوگیری از سقوط تمهیدات لازم اندیشیده شود، راه‌هایی برای مهار و یا جلوگیری از سقوط.

منظور از جلوگیری از سقوط این است که طوری برنامه‌ریزی و رفتار کنیم که بطور کلی شخص در موقعیتی که امکان سقوط وجود دارد قرار نگیرد، اما مهار سقوط به معنی به حداقل رساندن خطرات و آسیب‌های احتمالی ناشی از سقوط است.

برای این کار است که شخص نیاز به ابزاری برای مهار سقوط دارد. صرف‌نظر از ابزار مورد استفاده، یک رشته طناب ( و در برخی موارد کابل ) جهت این کار استفاده می‌شود، که کاملاً مجزا از طناب اصلی دسترسی و غالبا در کارگاه مجزای از آن متصل و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این طناب (یا کابل) هم‌راستای طناب دسترسی اصلی که شخص روی آن مشغول انجام فعالیت مورد نظر در ارتفاع است، قرار دارد و صرفا جهت مهار سقوط ناشی از قطع شدن اتصال شخص از طناب اصلی دسترسی مورد استفاده خواهد بود، بدین معنی که در شرایط عادی و ایمن هنگام کار، که شخص در حال انجام فعالیت مورد نظر است، نباید برای کاری دیگر مورد استفاده و تحت فشار قرار گیرد. به بیان دیگر این رشته طناب ( یا کابل) همواره بدون بار و آزاد است و فقط در شرایط اضطراری و هنگام بروز خطا مهارکننده‌ی سقوط شخص خواهد بود، و به این صورت از بروز آسیب جدی‌تر به شخص جلوگیری خواهد کرد.

آنچه در ادامه به آن خواهیم پرداخت «تجهیزات حفاظت فردی» است که اختصاصا برای کار در ارتفاع با طناب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تجهیزات حفاظت فردی

این تجهیزات که با نام اختصاری PPE نیز شناخته می‌شود، تجهیزات مورد استفاده‌ی هر شخص برای حفاظت در برابر خطرات احتمالی در محیط کار است.

و همانطور که از نام آن برمی‌آید بطور اختصاصی برای هر شخص درنظر گرفته شده است و هر شخص برای ایمنی خود در هنگام کار در ارتفاع باید از آنها استفاده کند.