دسته‌ها
قیمت کار در ارتفاع مطالب

روش قیمت گذاری کار در ارتفاع (دسترسی با طناب)

برای قیمت گذاری انجام کارهای با طناب در ارتفاع چند روش پیشنهاد شده که بطور خلاصه اینطور است:

۱- در روش اول میتوان با مبنا قرار دادن قیمت انجام کاری بر روی زمین و احتساب ضریب حداقل دو تا سه برابری، قیمت انجام همان کار در ارتفاع را بدست آورد، باید توجه داشت که این روش برای محاسبه‌ی قیمت کارهایی است که اولا به روشی مشابه روی زمین انجام می‌شود، و ثانیا حجم کار به قدری است که قابل محاسبه‌ی مثلا متری باشد. این روش مناسب کارهای با حجم بالا و زمان‌بر است.

۲- روش دوم بر مبنای تخمین زمان مورد نیاز برای انجام کار است که از به ازای هر روز حداقل ۸۰۰ هزار تومان شروع و بسته به توان و تخصص مورد نیاز برای انجام کار، همچنین ابزارهای مورد استفاده در کار مبلغ افزایش پیدا می‌کند. در این روش انجام کار زیر یک روز نیز همان یک روز در نظر گرفته می‌شود. این روش برای کارهای کمتر از یک روز مناسب است.

۳- در روش سوم که بیشتر برای کارهای پراکنده در نقاط مختلف سازه یا بنا مناسب است، با شمارش تعداد فرود ( هر بار طناب ریزی) تخمین انجام می‌شود، در این روش هر فرود (طناب ریزی) از حداقل ۴۰۰ هزار تومان بعنوان قیمت پایه و متناسب با تخصص و توان مورد نیاز، مبالغ بالاتر قیمت‌گذاری می‌شود.

باید توجه داشت در روش آخر عملیات مورد نظر نیازمند زمان زیادی برای اجرا نیست ( اصطلاحا خرده‌کاری و غالباً کمتر از یک روز )

نکته: مبالغ متعلق به پاییز و زمستان سال ۹۹ است!!!