دسته‌ها
قوانین انجام دسترسی با طناب

قوانین ما

  • بیمه به عهده‌ی پیمانکار می‌باشد.
  • قیمت خدمات برای شهر تهران می‌باشد.
  • 30 درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش‌پرداخت قبل از طناب‌ریزی دریافت می‌شود.
  • مشاوره تلفنی رایگان است، ولی جهت بازدید مبلغ 100 هزار تومان به عنوان حق پا دریافت می‌گردد.