دسته‌ها
قیمت کار در ارتفاع مطالب

لیست قیمت سال ۱۴۰۰

  • هر گونه عملیات کار در ارتفاع تا ارتفاع کمتر از 24 متر برای یک روز کار و کمتر، از مبلغ 800 هزار تومان شروع میشود.
  • هر گونه عملیات کار در ارتفاع از ارتفاع 24 تا ارتفاع 50 متر برای یک روز کار و کمتر از آن، از مبلغ یک میلیون و ششصد هزار تومان شروع می‌شود.
  • برای اطلاع از موارد دیگر لطفا از مشاوره تلفنی استفاده کنید.